Nejnovější komentáře

TIP: Paříž letecky z Ostravy

Hledáme grafika a kodéra! Pomoz nám ...

Kdo jsme a co děláme ?

Občanské Sdružení Létejme z Ostravy, o.s. vzniklo v roce 2011 za účelem upozornit na aktuální stav Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. Důvodem vzniku sdružení je dlouhodobá, neutěšená situace na tomto letišti, kdy ani přes výrazné investice do rozvoje letiště nedochází k nárůstu cestujících, ani linek. Šance, kterou toto letiště mělo, byla beze zbytku promarněna a umožnila tím dynamický rozvoj okolních letišť. Na straně jedné nesčetný počet proklamací, že přijde změna, na straně druhé rychlost zavádění nových linek na konkurenčních letištích. Nic z toho nedává jasnou a zřetelnou odpověď na to, kde je problém a proč je letiště Mošnov tam, kde je.

Sdružení Létejme z Ostravy, o.s. poskytuje zázemí lidem, kteří se aktivně zajímají o letiště Leoše Janáčka Ostrava. Cílem je být partnerem letiště, představovat a prezentovat názory „třetí osoby” v otázkách a plánech rozvoje, zejména pak trendech letecké dopravy. Jeho členy jsou lidé, kteří mají mnoho zkušeností, pohybují se delší dobu v leteckém světě a uvědomují si pozitivní dopad letecké dopravy v Moravskoslezském kraji.

Další informace naleznete v Základně znalostí - např. se dozvíte, jaká je organizační struktura občanského sdružení, o členské schůzi, kdo je řádný člen a mnoho dalšího

Přejít na Základnu znalostí, část pro veřejnost