Nejnovější komentáře

Podpora spolku

Informace

Pokud chcete podpořit spolek, jeho činnost, cíle a program, je nejlepší způsob stát se jeho členem. Tím se stanete po vyplnění přihlášky, zaplacení členského příspěvku. Samozřejmě lze podpořit spolek přímým finančním darem. Chápeme, že dnes je čas velice drahá záležitost! Za každou formu pomoci Vám děkujeme a velice si ji vážíme.

Jestliže budete požadovat potvrzení o poskytnutí daru pro účely daňového odpočtu, do emailu prosím připište identifikaci Vaší platby, Vaše iniciály a emailovou adresu. Po připsání platby na účet spolku Vám potvrzení zašleme na uvedenou adresu.

  • Bankovní účet: 1014015427/6100
  • Variabilní symbol pro dary: 52018
  • Poznámka pro příjemce: vepište např.: „Petr Novák, dar spolku”

Další možností, jak podporovat:

  • věcné dary (např.: petiční stánek, kancelářské potřeby apod.)
  • cenné jsou i Vaše nápady a náměty na činnost spolku,
  • níže jsou uvedeny bannery, které si můžete volně stáhnout a umístit na Váš web

Finanční dary

Důležité je vědět, z jaké pozice finanční dar věnujete. To lze učinit třemi způsoby:

  1. jako běžný občan, zaměstnanec firmy nebo organizace – fyzická osoba
  2. jako podnikatel (např. živnostník) – fyzická osoba s přiděleným identifikačním číslem
  3. jako zástupce firmy – právnická osoba

V prvních dvou případech je dárcem fyzická osoba. Vždy si nechte od neziskové organizace vystavit doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být vždy uveden účel, na který dar věnujete. Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně. Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Sponzoring

Z hlediska sponzota jsou náklady na propagaci a reklamu daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Dobrovolnictví

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti.

Propagační bannery