Spolek Létejme z Ostravy, z. s.    /   www.letejmezostravy.cz   /   16.1.2016

Informace o plnění incentivního programu pro letecké dopravce

Moravskoslezský kraj vydal na svých webových stránkách zprávu o plnění incentivního programu pro letecké přepravce. Materiál je předkládán na základě podkladů zaslaných představenstvem společnosti Letiště Ostrava, a. s.

Incentivní program sloužící jako pobídka pro letecké dopravce otevírající nové destinace z Letiště Leoše Janáčka Ostrava je v platnosti od 1. července 2011 a byl schválen na základě úkolu pro představenstvo společnosti Letiště Ostrava, a. s. jako jedno z opatření k zatraktivnění Letiště Leoše Janáčka Ostrava pro letecké dopravce.

Jednoznačným cílem bylo podpořit otevírání nových linek z ostravského letiště a navyšovat počet přepravených cestujících. Tímto způsobem se leteckým přepravcům částečně snižuje riziko provozních ztrát a letiště tím na sebe přebírá část rizika dopravce po určité období. Slevy se poskytují na publikované letištní poplatky jak v osobní tak i v nákladní přepravě pro pravidelný provoz. Incentivní program sám o sobě není systém trvale daných stejných slev, jde o časově omezené schéma poskytování úlev z jednotlivých poplatků. Výše slev poplatků má své opodstatnění. Převážná většina nových leteckých spojení má několikaletou náběhovou křivku, kdy se rozdíl výnosů a nákladů pohybuje v červených číslech. Nicméně pokud je na lince patrný potenciál a stoupající obsazenost, takovéto spojení se i přes červená čísla neruší, vzhledem k tomu, že jde o dlouhodobě budovanou pozici a povědomí na trhu s výhledem trvalejší budoucí návratnosti.

Incentivní program byl mj. projednán dozorčí radou společnosti dne 12. 12. 2013. Zde bylo dozorčí radou společnosti konstatováno, že incentivní program je popsán v aktualizaci podnikatelského plánu obchodní společnosti Letiště Ostrava, a. s. na období let 2010-2015, který byl Radou kraje v působnosti valné hromady společnosti schválen 3. 2. 2010.

V oblasti sezonních pravidelných linek byly do incentivního programu na rok 2015 zařazeny destinace: Burgas, Larnaca, Heraklion, Lamezia, Rhodos, Mallorca, Antalya, Kos, Zakynthos. Uvedené linky operují na základě incentivního programu schváleného společnosti Travel Service, a.s., operující pod obchodní značkou Smart Wings.

Tento incentivní program znamená roční objem prostředků ve výši cca 24 mil. Kč. Incentiva byla společnosti schválena dne 28. 6. 2012 představenstvem společnosti na 5 let s přiznanou incentivní slevou 80% z tzv. Landing fee (přistávací poplatek) a Passenger tax (poplatek za odbavení). Na základě intenzivních jednání v roce 2014 došlo ke snížení slevy z 80 % na 67,5 % z výše uvedených poplatků.

Bez neexistence incentivního programu by v případě např. letních pravidelných linek došlo na straně dopravce k výrazné redukci, protože v současné době cestovní kanceláře nejsou schopny naplnit plnou kapacitu letadel, sdružují se do sdílených kapacit a i přesto významnou část kapacity nese jako riziko dopravce, což ve svém důsledku znamená, že některé destinace a počty frekvencí by nebyly z Ostravy vůbec otevřeny a došlo by k jejich přesunu na konkurenční letiště.

Možnost zakoupení samostatných letenek do letních letových destinací, které byly provozovány čistě jako charterové a nebyla tedy možnost využít leteckých služeb bez zakoupení kompletního zájezdu od cestovní kanceláře, je stále populárnější. V této souvislosti je nutno uvést, že se jedná o jednoznačný trend, kdy se cestující ve svém rozhodování stále více individualizují a nakupují samostatné letenky do cílových destinací. Díky incentivnímu programu bylo umožněno zařadit do distribučních systémů více jak 35,5 % z celkové nabízené kapacity do sezonních destinací přepravce Travel Service – Smart Wings.

Bez existence incentivního programu by nedošlo k otevření linek Ostrava – Paříž (linka operována 2x týdně) a Ostrava - Londýn, v současné době operována 4x týdně, na které bylo v roce 2014 přepraveno více jak 49.000 cestujících, v roce 2015 očekáváme více jak 52.000 cestujících.