Spolek Létejme z Ostravy, z. s.    /   www.letejmezostravy.cz   /   22.2.2014

Evropská komise souhlasí se státní podporou letiště

Evropská komise 20.2.2014 souhlasila s dotací pro letiště Ostrava ve výši 68 milionů korun. Tato státní podpora splňuje pravidla EU, uvedla komise v tiskové zprávě. Na letišti budou z peněz instalována pozemní návěstidla a světelné značení na kontrolních stanovištích.

Podle komise bude moci Ostrava vylepšením letiště přilákat další pravidelnou, hlavně dálkovou nákladní dopravu. Investice přitom neohrozí fungování jednotného unijního trhu.

Česká strana oznámila záměr státní podpory regionálnímu letišti na modernizaci osových světelných návěstidel na pojezdové dráze a světelného značení na kontrolních stanovištích. Zefektivnit by to mělo pohyb letadel při nízké viditelnosti a rozvinout leteckou dopravu v jednom z koridorů transevropské dopravní sítě.

"Schválení dotací pro tento projekt nám umožní plné využití předchozích investic. Dojde například ke zvýšení kapacity během provozu za nízkých dohledností a zvýší se i využitelnost letiště jako záložního pro okolní evropská letiště v případě kalamitních či jiných nestandardních situací. Zároveň jde i o nezbytnou podmínku pro udržení provozuschopnosti letiště," řekl ČTK provozní ředitel letiště Michal Holubec.

Komise míní, že nová infrastruktura bude k dispozici všem uživatelům a že má uspokojivé vyhlídky na využití. Státní podpora navíc dodržuje maximální povolený limit a nepřekračuje částku, která chybí k financování investičního záměru.

Konkurence se sousedními letišti nebude nepřípustným způsobem narušena, míní komise. Nejbližší fungující letiště je totiž až v Brně, vzdáleném 150 kilometrů.

Investiční podpora regionálního letiště vyhovuje společným pravidlům EU pro poskytování státní podpory v případě, že je letiště k dispozici všem uživatelům a že vyhlídky na využití jeho infrastruktury jsou ve střednědobém horizontu uspokojivé. V rámci podpory nesmí letiště od státu dostat víc peněz, než kolik mu chybí k financování projektu.

U regionálních letišť, která odbaví méně než jeden milion cestujících ročně a k nimž patří také Ostrava, nesmí podpora přesáhnout 75 procent investičních nákladů.