Spolek Létejme z Ostravy, z. s.    /   www.letejmezostravy.cz   /   27.9.2013

Nová řídící věž pro Mošnov

Slavnostním poklepáním základního kamene státní podnik Řízení letového provozu České republiky (ŘLP) v sobotu 21. září oficiálně zahájil projekt nového provozního střediska a letištní řídící věže (TWR Ostrava). Poklepání základního kamene provedli v rámci Dnů NATO 2013 generální ředitel ŘLP Jan Klas, ministr dopravy Zdeněk Žák a hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav Novák.

ŘLP projektem završí svůj program obnovy regionálních letišť s ohledem na fakt, že nové provozní střediska a řídící věže byly v minulých patnácti letech vybudovány a úspěšně uvedeny do provozu na letištích v Brně a Karlových Varech.

„Nové provozní středisko a řídící věž zajistí poskytování bezpečných, moderních a nákladově efektivních letových provozních služeb na ostravském letišti a současně vytvoří komfortní zázemí pro personál ŘLP minimálně na příštích třicet let,“ uvedl při této příležitosti generální ředitel ŘLP Jan Klas.

Potřeba nové řídící věže je vyvolána rovněž rostoucím významem ostravského letiště v dopravní infrastruktuře Moravskosleszkého kraje, které jenom v roce 2012 zaznamenalo více než 21 000 startů a přistání. „Letiště je jednou ze vstupních bran do našeho regionu a velkou perspektivu mu dává jeho umístění v centru Evropy. Je také důležitým bodem při přepravě zboží – rozvoj tzv. leteckého karga podporuje nedávno vybudovaná podnikatelská a logistická zóna v těsné blízkosti letiště“, dodal hejtman Moravskoslezkého kraje Miroslav Novák.

„Před čtyřmi lety se stal Mošnov díky novému světelnému zabezpečovacímu systému druhým nejmodernějším letištěm v republice. Zbývá odstranit poslední citelný hendikep, tedy postavit špičkovou řídící věž. Věřím, že se tento nedostatek po všech peripetiích podaří překonat a během tří let srovná Ostrava krok s evropským standardem,“ zdůraznil v této souvislosti ministr dopravy Zdeněk Žák.

Z hlediska samotného umístění na letišti a technického provedení bude nové středisko a řídící věž splňovat všechny náročné a pro tento typ objektu nezbytné parametry. Pracoviště řídících letového provozu se bude nacházet v nejvyšším šestém podlaží řídící věže ve výšce 20 metrů. Výška a umístění řídící věže v rozsahu 360 stupňů bez překážek viditelnosti umožní optimální výhled na oba prahy vzletové a přistávací dráhy 22/04, včetně výhledu do prostorů konečného přiblížení z obou směrů. Speciální zasklení stanoviště řídící věže, akustická neprůzvučnost a eliminace sluneční radiace pak vytvoří řídícím letového provozu potřebný komfort pro bezchybný výkon jejich funkce. Zvýšené požadavky na optickou pohodu také zajistí nejnižší hodnoty vnitřní i vnější světelné reflexe na tomto provozním stanovišti. Na nejvyšší možné úrovni pak budou v celém objektu realizovány prvky požárního zabezpečení, vstupu a pohybu osob a řešení záložních zdrojů elektrické energie.