Spolek Létejme z Ostravy, z. s.    /   www.letejmezostravy.cz   /   22.7.2011

Členská schůze dne 21.7.2011

OSTRAVA - 21. července se konala v pořadí již 3. schůze občanského sdružení Létejme z Ostravy.

Na členské schůzi byli přijati noví členové, doplněny stanovy a přijata strategie činnosti na následující dva měsíce s důrazem na propagaci sdružení formou informačního stánku. V této souvislosti došlo k usnesení, že defintivní podoba stánku a náplň informační kampaně se bude projednávat na následující schůzi, předběžně oznámené na měsíc srpen.

Nedílnou součástí konané schůze bylo vzájemné informování se o dění na letišťi Mošnov, diskuze a konstatování, že je nutné rozšiřovat povědomí o tomto letišti, doposud provedených investičních akcích a korigovat nadnesený a přes neúspěchy neustále pozitivní mediální obraz ostravského letiště.