Spolek Létejme z Ostravy, z. s.    /   www.letejmezostravy.cz   /   10.9.2013

Reakce sdružení k reportáži ČT ze dne 9.9.2013

Rádi bychom prostřednictvím tohoto článku uvedli na pravou míru postoj občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. ve věci kolejového napojení mošnovského letiště. Dne 9.9. 2013 byla v pořadu Události v regionech Ostrava odvysílaná reportáž o zahájení stavby nové železniční trati.

Reportáž obsahuje proslov jak hejtmana kraje Miroslava Nováka, který je přesvědčen o využití trati a její efektivnosti, tak i vyjádření předsedy sdružení Radima Gála, které vyznívá pouze jako čirá kritika.

Sdružení zaujímá negativní stanovisko k železničnímu spojení odbavovací haly, jak z důvodu nemožnosti budoucího rozvoje letiště východním směrem, tak i pro nízký počet pasažérů a s ním související nevytížeností železniční kapacity. Naopak jako přínosné vidíme napojení cargo terminálu jih v souladu se zařazením letiště Mošnov do páteřní evropské sítě letišť, tzv. core airport. V současné době již práce na projektu výrazně pokročily a proto sdružení otázku, zda železnici stavět / nestavět uzavírá. Dále však budeme sledovat celkový vývoj související s touto investicí.

Jak bylo prostřednictvím předsedy sdružení sděleno, potenciál cestujících, kteří by zaplatili provoz železnice na letiště nelze očekávat v současnosti, ani v několika následujících letech. Do budoucna se snad situace zlepší a právě železnice bude hrát důležitou roli v možnostech dopravy na letiště. Samozřejmě je teď na vedení letiště Ostrava a kraji, přesvědčit veřejnost, že tato investice je správná, je zajištěna její návratnost, a celkový pozitivní přínos stavby.

Tímto stanoviskem chceme vyjádřit fakt, že se nestavíme do pozice čirých kritiků železnice, odsuzujících ji dopředu jako zbytečnou. Odvysílaná reportáž tento dojem bohužel mohla navodit.