Spolek Létejme z Ostravy, z. s.    /   www.letejmezostravy.cz   /   17.5.2012

Minimálně 10 linek do 6 let?

Moravskoslezský kraj prostřednictvím zpravodajství České televize svým občanům vzkázal, že konečně budeme létat z letiště Ostrava do Evropy. Velkolepě znějící plány však zbrzdí několik podstatných „drobnosti“.

V současné době stále není k dispozici strategický plán rozvoje letiště. Tento dokument považujeme, z pohledu dalšího rozvoje nových linek z našeho vzdušného přístavu za velice důležitý (viz. naše připomínka vznesená již při prvním jednání na krajském úřadě dne 26.10.2011).

První indicií, že se snad začíná blýskat na lepší časy, je nesouhlas akciové společnosti Letiště Ostrava s navrhovanou reorganizací letecké společnosti CCA. Tato bankrotující společnost se prostřednictvím vyjádření svého vedení pasuje do role významného partnera ostravského letiště, přičemž relativně nedávno ukončila provoz linky do Vídně, na jejíž rozvoj přispěl Moravskoslezský kraj více než 70 miliony Kč. Společnost CCA v současné době létá z Mošnova již pouze v rámci takzvaného code sharingu na lince ČSA mezi Ostravou a Prahou. Z tohoto důvodu lze o významnosti této společnosti, nejen pro Letiště Ostrava, vážně pochybovat.

Další, více než příznivou zprávou, je zpětné získání pohledávky za společností CCA, kterou Letiště Ostrava nabídlo k prodeji. Přes prostředníka se jejím majitelem stala firma sídlící na Britských Panenských ostrovech. Podle posledních dostupných informací je majitelem této pohledávky opět společnost Letiště Ostrava, která ji přihlásila do nedávno zahájeného insolvenčního řízení se společností CCA.

Doposud vše vypadá, tak jak má, ovšem je nutné si uvědomit několik faktů, které nás opět uvrhnou do pozice užaslého pozorovatele nechápavě kroutícího hlavou.

Uvědomíme-li si fakta a zamyslíme se nad výrokem "do šesti let alespoň deset linek", musíme ho brát s pocitem znevážení inteligence zdejších obyvatel. Není totiž tajemstvím, že v roce 2014 chce Moravskoslezský kraj letiště prodat do soukromých rukou. Ano, proto se vše musí stihnout do tohoto roku, proto se nyní staví nové ploty, staré se ruší a nahrazují dalšími, proto je nutné nyní stihnout vybavit letiště kolejemi, proto je nutné vykupovat pozemky okolo letiště apod. Vše, a nejen to, se staví a financuje z evropských a krajských dotací, tedy z peněz daňových poplatníků - z prostředků nás všech.

S velkou pompou je uváděn nový pravidelný spoj do Paříže provozovaný nízkonákladovou společností Smartwings, kdy ceny v první fázi moc nízkonákladově nevypadají. Tato linka, zachraňující statut mezinárodního letiště, spojí Ostravu s cizinou 2x týdně, přičemž má také pomoci zvrátit několikaletý klesající trend počtu pasažérů. Uvidíme, snad se podaří propad zastavit. Jak je slyšet z vyšších míst, dopomoci tomu má i dalších 15 „pravidelných“ linek výše uvedené společnosti. Samozřejmě je při každé mediální příležitosti nutné sdělit, že s lowcosty jednáme, v závěsu tento výrok stíhá druhý, a to, že nezapomínáme i na standardní dopravce. My, politici, přece pro tento kraj dýcháme!

Jak se chtějí poprat s konkurencí hlavně Katowic, Brna a dalších okolních letišť, když jsme po dlouhou dobu slyšeli neustálé odvolávání na předchozí vedení a že tady prostě nikdo nechce létat a na zmíněných letištích jsou již tyto společnosti „zajeté“? To je nám dosud záhadou (sám předseda Komise pro rozvoj Moravskoslezského kraje a cestovní ruch RSDr. Tadeáš Hlawiczka uvedl, že vizi rozvoje komise, potažmo kraj, nemá). Ukáže připravovaná strategie i cestu, ale hlavně, dá jasný signál, KDO a JAK má za letiště lobbovat?

Podzim je za dveřmi

Na několikaleté volání obyvatel po vpuštění nízkonákladových aerolinek na mošnovské letiště politická garnitura slyší velmi intenzivně, zvláště pak před krajskými volbami. Vezmeme-li v úvahu dostupné informace, je nám jasné, že zde opět platí přísloví Slibem nezarmoutíš. Jak nám kraj zajistí po prodeji (velice dobře vybaveného) letiště do soukromých rukou to, aby rozvoj linek opravdu nastal? Nějakým dalším (účelovým) výběrovým řízením, tak jako to bylo např. v případě zajištění taxislužby? Máme obavu, že po listopadových volbách budeme my občané, z pohledu politiků, zase jen těmi mouchami poletujícími za sklem.