Spolek Létejme z Ostravy, z. s.    /   www.letejmezostravy.cz   /   15.3.2011

Sdružení zahajuje svou činnost

V úterý 15.3. 2011 byla oficiálně zahájena činnost občanského sdružení Létejme z Ostravy, o. s. Na první ustanovující schůzi byl zvolen výkonný výbor, schváleny stanovy a projednána činnost a náplň sdružení. Mezi hlavní cíle sdružení tak bude patřit aktivní podpora všestranného rozvoje letiště Ostrava, pořádání a organizování otevřených akcí pro své členy a širokou veřejnost, sdružování osob se stejnými zájmy, a také i konzultační a informační činnost.

Občanské Sdružení Létejme z Ostravy, o.s. vzniklo v roce 2011 za účelem upozornit na aktuální stav Letiště Leoše Janáčka v Ostravě. Důvodem vzniku sdružení je dlouhodobá, neutěšená situace na tomto letišti, kdy ani přes výrazné investice do rozvoje letiště nedochází k nárůstu cestujících, ani linek. Šance, kterou toto letiště mělo, byla beze zbytku promarněna a umožnila tím dynamický rozvoj okolních letišť. Na straně jedné nesčetný počet proklamací, že přijde změna, na straně druhé rychlost zavádění nových linek na konkurenčních letištích. Nic z toho nedává jasnou a zřetelnou odpověď na to, kde je problém a proč je letiště Mošnov tam, kde je.

Sdružení Létejme z Ostravy, o.s. poskytuje zázemí lidem, kteří se aktivně zajímají o letiště Leoše Janáčka Ostrava. Cílem je být partnerem letiště, představovat a prezentovat názory „třetí osoby” v otázkách a plánech rozvoje, zejména pak trendech letecké dopravy. Jeho členy jsou lidé, kteří mají mnoho zkušeností, pohybují se delší dobu v leteckém světě a uvědomují si pozitivní dopad letecké dopravy v Moravskoslezském kraji.