Nejnovější komentáře

TIP: Paříž letecky z Ostravy

Hledáme grafika a kodéra! Pomoz nám ...

Členství v občanském sdružení

Členem se může stát každá osoba - právnická i fyzická starší 18 let, která se stotožňuje s cíli sdružení a souhlasí se stanovami sdružení. Pro vznik členství je nutno:

  • Stáhnout si, nebo vyplnit pravdivě a úplně přihlášku ke členství online, pak předat některému z členů Výkonného výboru osobně, nebo na nejbližší členské schůzi
  • Oznámit některému z členů výkoného výboru (emailem, telefonicky apod.), že hodláte vstoupit do občanského sdružení
  • Po zaevidování do systému Vám budou zaslány údaje pro úhradu členského příspěvku bankovním převodem. Výše členského příspěvku je pro rok 2018 200,- Kč
  • doručit na email info[-z-]letejmezostravy.cz fotografii Vaší osoby pasového formátu

Po splnění těchto nezbytných formalit Vás člen Výkonného výboru přijme do sdružení a stáváte se členem Aspirantem. Prozatím nemáte ve sdružení téměř žádné pravomoci, k nabytí plných členských práv a zisku statutu Řádný člen je nutné potvrdit Vaše členství na nejbližší členské schůzi. Datum nejbližší schůze najdete vždy na webu sdružení.

Stal jsem se členem sdružení

Jakmile získáte statut Řádného člena je dobré si osvojit vnitřní chod sdružení, proto je nanejvýš vhodné, abyste si prošli několik základních bodů

  1. Na členské schůzi Vám bude předán identifikační průkaz člena sdružení. Ten pak noste vždy s sebou na každou akci sdružení.
  2. Pokud ještě nejste registrovaní do diskuzního fóra, registrujte se, je to důležitý pracovní nástroj.
  3. Pravidelně čtěte web, na všechno se můžete zeptat. Cokoliv Vám nebude jasné, vysvětlíme.
  4. Spolupracujte s ostatními členy na projektech, vymýšlejte své vlastní, přinášejte své pohledy a nápady ...