Nechejte aerolinkám volné ruce!

 rag    18.10.2016    Čtení na 4 min.

Před několika týdny byl ukončen projekt výběrového řízení rozlétání linek z Ostravy do Amsterdamu a Helsinek, který byl schválen na 17. zasedání zastupitelstva kraje konaného dne 17.12. 2015. Moravskoslezský kraj chtěl obě linky spustit počátkem října, všichni, kteří se o tuto situaci zajímali, odhadovali výsledek dopředu, ještě před samotným koncem tohoto řízení.

Moravskoslezský kraj si k řešení problematiky závazku veřejné služby v letecké dopravě přizval advokátní kancelář CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ s. r. o., která zpracovala Odůvodnění potřeby uložení závazku veřejné služby na leteckých linkách Ostrava – Helsinky a Ostrava – Amsterdam a jejich kompenzace. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky s ohledem na celkovou dobu trvání závazku 4 roky činila 600 mil. Kč (Ostrava – Helsinky 244 mil. Kč, Ostrava – Amsterdam 356 mil. Kč).

Ve výběrovém řízení byly specifikovány mimo jiné tyto požadavky:

 • Trasy a minimální počet rotací (let tam a zpět)
 • Návaznost, pravidelnost, letový řád a struktura spojení

Ze zadávacího textu vyplývá, že kraj požaduje 5 rotací Ostrava - Amsterdam týdně (po, út, st, čt, pá), Ostrava - Helsinky pak 3 týdně (po, st, pá). Dále pak exaktně stanovuje časy odletů a příletů jednotlivých linek. Konkrétně, citujeme:

První let z Letiště Leoše Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) musí být mezi 5:00 a 8:30 místního času, poslední přílet na Letiště Leoše Janáčka Ostrava (OSR/LKMT) musí být mezi 18:00 a 23:30 místního času. Časy příletů na cílové letiště musí být stanoveny tak, aby byla zajištěna návaznost Linky na odletové vlny z cílového letiště s maximální čekací dobou 3 hodiny.

Dle našeho názoru tyto podmínky značně omezují případný zájem letecké společnosti provozovat uvedené letecké spojení. V době, kdy tu máme trh fungující na základě nabídky a poptávky, zde kraj přichází s tím, kdy velmi jasně říká, kam se bude létat, kdy, a v době nedávné dokonce i čím se bude létat. Spousta destinací, s kterými kraj přicházel, byly páleny stále nějak od boku bez znalosti konkrétních potřeb a přání obyvatel kraje. Se současným zrušeným výběrovým řízením lze pozorovat alespoň malý kvalitativní pokrok v oblasti zjišťování potřeb obyvatelů a firem v kraji (provedené a zpracované dotazníkové šetření). Nicméně stále to je trh a letecké společnosti, které si ostravské letiště buďto vyberou nebo nevyberou. Nebo bylo toto řízení vypsáno takto záměrně a měla se přihlásit pouze jedna vybraná společnost?

V živé paměti jistě také všichni máme výběrové řízení z předchozích let, ve kterém se krajští politici snažili pomoci společnosti Central Connect Airlines (CCA). V něm šlo tehdy o částku převyšující 700 mil. Kč, kterou měla CCA obdržet za rozlétání nových linek. S odstupem času krajští zastupitelé toto řízení kritizovali a tendr taktéž zrušili. S podivem tedy sledujeme, jak se kraj snaží v podstatě o to samé! Polská letiště nechala rozhodnutí na samotných společnostech, nevypisovala výběrová řízení, nediktovala přesné podmínky od kdy do kdy, kolikrát a kam mohou a nemohou létat. Výsledek? Víme všichni.

Spolek Létejme z Ostravy, z.s. proto důrazně odmítá vypisování dalších výběrových řízení s takto omezujícími podmínkami, kterého jsme byli svědky v tomto roce. Je patrné, že výběrová řízení se dokonale míjí účinkem a nemají valný význam pro rozvoj mošnovského letiště. Současné řízení letiště se zdá býti amatérské. Nové kolo výběrového řízení bude toho nejspíše důkazem.

Nicméně nikdy jsme nebyli svědky toho, tím, jak každý dobře dokázal pojmenovat chyby, že by se něco dělo jinak. Takže na otázku, co stojí za tím, že to jde na polských letištích, kraj nikdy nenašel odpověď. Nebo se jí záměrně vyhýbal, neboť by to znamenalo jediné, přiznat si, že je všechno špatně a doba, kdy se konsolidoval trh Ostrava-Katowice-Krakow, se už podruhé nevrátí a karty jsou už rozdány zcela jasně, přičemž ani jedna vysoká karta není na straně ostravského letiště. Bohužel.

A tak by Moravskoslezský kraj udělal jistě mnohem lépe, kdyby z přichystaného balíku vyčlenil adekvátní částku na plat odborníka na leteckou přepravu, který by za mošnovské letiště lobboval u leteckých společností. Domníváme se, že by efekt byl mnohem zřetelnější a troufáme si říct, že i rychlejší, neboť člověk, který je v této problematice zběhlý, chybí ostravskému letišti jako sůl. Ostatně nemusíme chodit daleko, abychom viděli, jak dopadají letiště a letecké společnosti, pokud tyto společnosti řídí politiky dosazené vedení bez jakýchkoliv praktických zkušeností s vedením letiště či aerolinek (ČSA, Letiště Praha, Letiště Ostrava atd.).

Nezachyceným trendem je rovněž myslet si, že cestující chtějí cestovat vysloveně levně. Chce-li být letiště konkurenceschopné, musí zohledňovat všechny požadavky potencionálních cestujících. Nicméně amatérismus je zjevný na první pohled, kdy některé nové pseudolinky jsou šity horkou jehlou (např. spojení do Düsseldorfu, které je také dotováno částkou dosahující cca 5 mil. Kč za 9 měsíců provozu). To samé platí o "pravidelných" letních linkách operovaných společností Travel Service/Smartwings. Spousta lidí tyto společnosti přetrpí při cestě na dovolenou, ale kdo může, volí raději jinou cestu. A proto by bylo sympatické, kdyby s novou linkou přišel zavedený dopravce, nejlépe ze zahraničí, aby konkurence a tlak na kvalitu služeb byl vyšší a vyšší.

Zdroje

Text materiálu, Příloha 1, Příloha 2, Příloha 3, Příloha 4, Příloha 5

Diskuze k článku

Radim Tyleček - LKMT/EDDM Spotter | Linka do Amsterdamu... | www.lkmtspotter.eu | 22.10.2016
Tak tady si myslim, že Ostrava už je pasé...

http://www.planes.cz/cs/article/201385/holandska-transavia-otevre-dve-nove-linky-do-polska-vratislav-a-katowice
Napsat komentář

Odesláním svého příspěvku souhlasíte s pravidly diskuze, kterými jste povinni se řídit a respektovat.
Maximální délka komentáře je omezena na 3000 znaků.
×

Pravidla diskuze

Diskuse na webu spolku Létejme z Ostravy, z.s. je otevřena všem uživatelům, za příspěvky uživatelů neneseme odpovědnost. Preferujeme její minimální regulaci, trváme však na respektování zákonných omezení a norem slušné mezilidské komunikace. Diskuze není redakčním obsahem, příspěvky v diskuzi vyjadřují názory uživatelů. Pro přispívání do diskuse není nutné se registrovat. Neomezujeme anonymitu přispěvatelů, ale na druhé straně očekáváme, že této možnosti nebudou zneužívat. Je zakázáno vydávat se v diskusi za někoho jiného a také zveřejňovat identitu či osobní údaje jiných osob proti jejich vůli. Vítané jsou komentáře, které prohlubují problematiku komentovaného textu, přináší nové informace, osobní zkušenosti.

Nepřípustné jsou zejména příspěvky, které obsahují:

 1. propagaci rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti
 2. zastrašování násilím vůči jednotlivcům i skupinám osob
 3. přímou propagaci komerčních aktivit a reklamu na výrobky či služby
 4. propagaci jakýchkoli nezákonných aktivit a informací
 5. zákonem chráněné osobní údaje, porušování práv jednotlivců na soukromí
 6. informace, které jsou zákonem chráněny jako utajované skutečnosti
 7. identifikační údaje obětí trestných činů
 8. všechny formy šikany a stalkingu
 9. hypertextové a jiné odkazy, které nesouvisí s komentovaným textem
 10. je zakázáno vkládání stejných (opakujících se) příspěvků
 11. jakýkoli spam

Nepřípustné jsou také odkazy na internetový obsah, který uvedené prvky zahrnuje.

Za nevhodné považujeme též příspěvky, které obsahují vulgární a urážlivé výrazy nebo jejichž smysl je vulgární a urážlivý implicitně. Dále neoprávněné používání nicků a adres elektronické pošty, jež jsou zaměnitelné se jmény veřejně známých osobností, jakož i komerčních, politických, správních a jiných veřejně působících organizací.

Příspěvky, které porušují tato pravidla, je správce webu oprávněn odstranit.

Děkujeme Vám za pochopení.