Reakce sdružení k reportáži ČT ze dne 9.9.2013

 rku    10.9.2013    Čtení na 1 min.

Rádi bychom prostřednictvím tohoto článku uvedli na pravou míru postoj občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. ve věci kolejového napojení mošnovského letiště. Dne 9.9. 2013 byla v pořadu Události v regionech Ostrava odvysílaná reportáž o zahájení stavby nové železniční trati.

Reportáž obsahuje proslov jak hejtmana kraje Miroslava Nováka, který je přesvědčen o využití trati a její efektivnosti, tak i vyjádření předsedy sdružení Radima Gála, které vyznívá pouze jako čirá kritika.

Sdružení zaujímá negativní stanovisko k železničnímu spojení odbavovací haly, jak z důvodu nemožnosti budoucího rozvoje letiště východním směrem, tak i pro nízký počet pasažérů a s ním související nevytížeností železniční kapacity. Naopak jako přínosné vidíme napojení cargo terminálu jih v souladu se zařazením letiště Mošnov do páteřní evropské sítě letišť, tzv. core airport. V současné době již práce na projektu výrazně pokročily a proto sdružení otázku, zda železnici stavět / nestavět uzavírá. Dále však budeme sledovat celkový vývoj související s touto investicí.

Jak bylo prostřednictvím předsedy sdružení sděleno, potenciál cestujících, kteří by zaplatili provoz železnice na letiště nelze očekávat v současnosti, ani v několika následujících letech. Do budoucna se snad situace zlepší a právě železnice bude hrát důležitou roli v možnostech dopravy na letiště. Samozřejmě je teď na vedení letiště Ostrava a kraji, přesvědčit veřejnost, že tato investice je správná, je zajištěna její návratnost, a celkový pozitivní přínos stavby.

Tímto stanoviskem chceme vyjádřit fakt, že se nestavíme do pozice čirých kritiků železnice, odsuzujících ji dopředu jako zbytečnou. Odvysílaná reportáž tento dojem bohužel mohla navodit.

Diskuze k článku

Článek nikdo nekomentoval, buďte první!

Napsat komentář

Odesláním svého příspěvku souhlasíte s pravidly diskuze, kterými jste povinni se řídit a respektovat.
Maximální délka komentáře je omezena na 3000 znaků.
×

Pravidla diskuze

Diskuse na webu spolku Létejme z Ostravy, z.s. je otevřena všem uživatelům, za příspěvky uživatelů neneseme odpovědnost. Preferujeme její minimální regulaci, trváme však na respektování zákonných omezení a norem slušné mezilidské komunikace. Diskuze není redakčním obsahem, příspěvky v diskuzi vyjadřují názory uživatelů. Pro přispívání do diskuse není nutné se registrovat. Neomezujeme anonymitu přispěvatelů, ale na druhé straně očekáváme, že této možnosti nebudou zneužívat. Je zakázáno vydávat se v diskusi za někoho jiného a také zveřejňovat identitu či osobní údaje jiných osob proti jejich vůli. Vítané jsou komentáře, které prohlubují problematiku komentovaného textu, přináší nové informace, osobní zkušenosti.

Nepřípustné jsou zejména příspěvky, které obsahují:

 1. propagaci rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti
 2. zastrašování násilím vůči jednotlivcům i skupinám osob
 3. přímou propagaci komerčních aktivit a reklamu na výrobky či služby
 4. propagaci jakýchkoli nezákonných aktivit a informací
 5. zákonem chráněné osobní údaje, porušování práv jednotlivců na soukromí
 6. informace, které jsou zákonem chráněny jako utajované skutečnosti
 7. identifikační údaje obětí trestných činů
 8. všechny formy šikany a stalkingu
 9. hypertextové a jiné odkazy, které nesouvisí s komentovaným textem
 10. je zakázáno vkládání stejných (opakujících se) příspěvků
 11. jakýkoli spam

Nepřípustné jsou také odkazy na internetový obsah, který uvedené prvky zahrnuje.

Za nevhodné považujeme též příspěvky, které obsahují vulgární a urážlivé výrazy nebo jejichž smysl je vulgární a urážlivý implicitně. Dále neoprávněné používání nicků a adres elektronické pošty, jež jsou zaměnitelné se jmény veřejně známých osobností, jakož i komerčních, politických, správních a jiných veřejně působících organizací.

Příspěvky, které porušují tato pravidla, je správce webu oprávněn odstranit.

Děkujeme Vám za pochopení.