Občanské sdružení jednalo na krajském úřadě

 rag    20.11.2011    Čtení na 5 min.

Ve středu 26.10.2011 jednali představitelé občanského sdružení Létejme z Ostravy, o. s. s 1. náměstkem hejtmana kraje Ing. Miroslavem Novákem. Po uvítání a vzájemném představení účastníků jednání promluvil náměstek Ing. Novák o nedávné historii letiště Ostrava.

Upozornili jsme, že historii letiště známe velmi dobře a že jsme přišli spíš pro informace o budoucnosti a aktuální situaci na letišti Ostrava. Ing. Novák však zdůraznil chyby z minulosti, jejichž následky je nyní třeba řešit.

Obě strany představily a přednesly své záměry a vize, hlavním důvodem pro návštěvu bylo přednesení podnětů a dotazů občanského sdružení a získání odpovědí na tyto otázky. Ukázalo se, že MS kraj, resp. Ing. Novák má na mnoho souvislostí podobný názor jako občanské sdružení. Přednesli a předali jsme rozhodnutí evropské komise pro dopravu, ve kterém je revidována základní dopravní síť. Jelikož bylo do letecké dopravní sítě začleněno i letiště v Ostravě, je nutné – pro splnění podmínky EK – toto železniční propojení realizovat.

 1. Kdo a kam bude létat v případě insolvence Job Air z/do Ostravy?

Pro ČSA je Ostrava stále prioritní destinací v rámci ČR a proto se domnívám, že v případě výpadků letadel společnosti CCA, by ČSA plně nahradily kapacitu svými stroji. V případě Vídně je situace jiná, sloty vlastní Daneš Zátorský a proto by byla tato linka zřejmě ukončena. Vídeňské letiště je velice vytížené a bylo by téměř nemožné najít jiné vhodné sloty.

 1. Kdo vyprojektoval a schválil projekt lakovny tak, že do ní nelze vjet a vyjet vzhledem k rozdílné výši vstupní hrany?

Moravskoslezský kraj předal k dispozici pozemky před lakovnou Daneši Zátorskému poté, co vyrovnal své závazky vůči letišti Ostrava v souvislostí s činností opravárenského hangáru CEAM. Výstavba lakovny a další nezbytná rekonstrukce odbavovací plochy sever je záležitostí CCG, která se sice pokoušela získat finanční prostředky na rekonstrukci odbavovací plochy sever od MS kraje, ale marně, protože pro letiště je stávající stav plochy vyhovující. Daneš Zátorský požadoval urychlený převod pozemků pro své nové projekty. Výsledek vidíme všichni v současnosti sami.

 1. Jaké bude využití cargo terminálu jih? Jednáte s nějakou cargo společností?

Stále probíhají jednání i s cargo přepravci, ovšem tato jednání jsou velmi náročná a je to běh na dlouhou trať, není to jako si jít do obchodu koupit ponožky. Mám informaci, že by farmaceutická firma Teva Czech Industries s.r.o. snad měla v příštím roce výrazně zvýšit svou produkci.

 1. Existuje nějaká marketingová studie turistického potenciálu MS kraje?
 2. Existuje nějaká studie nejžádanějších destinací z Ostravy?

Žádné studie neexistují, zpracování této studie je velice finančně nákladné.

 1. Jaké máte plány a představy o vývoji letiště do budoucna?

Jsem stále optimistou a věřím, že pokud by se nám podařilo rozlétat alespoň jednu linku, stane se tím letiště Ostrava pro jiné dopravce atraktivnější a zajímavější. Bude zase o něco známější a pozice letiště při vyjednávání bude o něco jednodušší. Počítáme s jiným investorem, než je tomu dosud, ale hodně bude záležet na tom kdo bude po volbách v zastupitelstvu MSK. Bude-li zde stávající zastoupení, budeme hledat nového spoluinvestora pro letiště, spolu s MSK.

 1. Jak pokračuje výběr lowcost, resp. dalších dopravců a destinací?

Jednání s lowcostovými dopravci stále probíhají, z obchodního hlediska však nemohu podávat konkrétnější informace, neboť jednání podléhají obchodnímu tajemství a nerad bych něco dopředu zakřiknul. Samozřejmě také jednáme i s několika klasickými leteckými dopravci. Situace je téměř totožná s cargo dopravci, opět je to běh na dlouhou trať. Nějaké dílčí úspěchy se nám ale již podařilo realizovat. V minulosti nikdo s leteckými dopravci efektivně nejednal. Byl bych opravdu rád, pokud by se nám podařilo spustit některou linku. Vítáme vaši iniciativu a děkujeme vašemu sdružení za návrh destinace Istanbul a jednáme s dalšími dopravci. Tady musíme konstatovat, ve shodě s Vašimi názory, že letišti žel již v minulosti ujel vlak a teď se to jen velmi těžce dohání.

 1. Trváte stále na kolejovém napojení osobního terminálu letiště Ostrava Mošnov?

Projekt kolejového napojení letiště Ostrava je stále ve studii. Moravskoslezský kraj má stále velký zájem o vytvoření fungujícího a komplexního překladiště u jižní stojánky. Napojení osobního terminálu na železnici je v současné chvíli druhotná záležitost, prioritní je napojení cargo. Akce je spolufinancována také z prostředků EU.

 1. Jak a v čem Vám můžeme jako občanské sdružení pomoci v otázce letiště?

Za MS kraj vítám aktivity občanského sdružení. Navrhuji spolupráci do budoucna, vhodné by bylo také sejít se s ředitelem letiště Ostrava, Ing. Pavlem Schneiderem a na naší společné schůzi, věřím, že bude přínosná.

 1. Jak a kdo kontroluje plnění podmínek komise EU pro dopravu, aby Ostrava spolu s Prahou, zůstala zařazena do páteřní dopravní sítě v EU?

O tomto nemám žádné informace.

 1. Dle projektové dokumentace, kterou máme k dispozici, je překladový železniční/silniční terminál mimo letecký cargo terminál, bez přímého propojení na koleje, což by mohlo způsobit vyřazení Ostravy z tohoto prestižního seznamu 37 evropských letišť, resp. konglomerací. Lze předpokládat, že díky zařazení Ostravy do tohoto seznamu, by bylo možno získat podporu z EU a to jak finanční, tak i organizační. Kdo kontroluje projekci, výstavbu a propojení leteckého kargo terminálu s železnicí, aby byly splněny podmínky EU?

Projektová dokumentace se stále mění a je možné, že jste měli starší dokumenty, ale snažíme se plnit podmínky EU. Nicméně musím konstatovat, že jsem překvapen, jak přesné máte znalosti a informace.

Závěrem

V řadě konkrétních věcí bylo sdružení Létejme z Ostravy, o.s. daleko přesnější a Ing. Novák, náměstek hejtmana MSK pro dopravu, byl překvapen úrovní jednání, rozsahem a přesností našich znalostí a informací. Občanskému sdružení nabídl spolupráci, s tím, že počátkem roku 2012 svolá jednání za účasti zástupců kraje pro dopravu, vedení letiště Leoše Janáčka Ostrava a občanského sdružení k projednání konkrétních problémů a návrhů.

Občanské sdružení bylo tedy přijato s porozuměním, ale je otázkou, jaký bude přístup kraje a vedení letiště Ostrava, když „začneme tlačit na pilu“ v případě zjištění nějakých nesrovnalosti…

Diskuze k článku

Článek nikdo nekomentoval, buďte první!

Napsat komentář

Odesláním svého příspěvku souhlasíte s pravidly diskuze, kterými jste povinni se řídit a respektovat.
Maximální délka komentáře je omezena na 3000 znaků.
×

Pravidla diskuze

Diskuse na webu spolku Létejme z Ostravy, z.s. je otevřena všem uživatelům, za příspěvky uživatelů neneseme odpovědnost. Preferujeme její minimální regulaci, trváme však na respektování zákonných omezení a norem slušné mezilidské komunikace. Diskuze není redakčním obsahem, příspěvky v diskuzi vyjadřují názory uživatelů. Pro přispívání do diskuse není nutné se registrovat. Neomezujeme anonymitu přispěvatelů, ale na druhé straně očekáváme, že této možnosti nebudou zneužívat. Je zakázáno vydávat se v diskusi za někoho jiného a také zveřejňovat identitu či osobní údaje jiných osob proti jejich vůli. Vítané jsou komentáře, které prohlubují problematiku komentovaného textu, přináší nové informace, osobní zkušenosti.

Nepřípustné jsou zejména příspěvky, které obsahují:

 1. propagaci rasové, národnostní, náboženské a jiné nesnášenlivosti
 2. zastrašování násilím vůči jednotlivcům i skupinám osob
 3. přímou propagaci komerčních aktivit a reklamu na výrobky či služby
 4. propagaci jakýchkoli nezákonných aktivit a informací
 5. zákonem chráněné osobní údaje, porušování práv jednotlivců na soukromí
 6. informace, které jsou zákonem chráněny jako utajované skutečnosti
 7. identifikační údaje obětí trestných činů
 8. všechny formy šikany a stalkingu
 9. hypertextové a jiné odkazy, které nesouvisí s komentovaným textem
 10. je zakázáno vkládání stejných (opakujících se) příspěvků
 11. jakýkoli spam

Nepřípustné jsou také odkazy na internetový obsah, který uvedené prvky zahrnuje.

Za nevhodné považujeme též příspěvky, které obsahují vulgární a urážlivé výrazy nebo jejichž smysl je vulgární a urážlivý implicitně. Dále neoprávněné používání nicků a adres elektronické pošty, jež jsou zaměnitelné se jmény veřejně známých osobností, jakož i komerčních, politických, správních a jiných veřejně působících organizací.

Příspěvky, které porušují tato pravidla, je správce webu oprávněn odstranit.

Děkujeme Vám za pochopení.