Nejnovější komentáře

Hlavní cíle

 • Aktivní podpora všestranného rozvoje letiště Ostrava
  kdy ani přes výrazné investice do rozvoje letiště nedochází k nárůstu cestujících, ani linek. Šance, kterou toto letiště mělo, byla beze zbytku promarněna a umožnila tím dynamický rozvoj okolních letišť. Na straně jedné nesčetný počet proklamací, že přijde změna, na straně druhé rychlost zavádění nových linek na konkurenčních letištích. Nic z toho nedává jasnou a zřetelnou odpověď na to, kde je problém a proč je letiště Mošnov tam, kde je. Sdružení chce proto napomoci k rychlejšímu rozvoji letiště.
 • Pořádání a organizování otevřených akcí pro své členy a veřejnost, jejichž cílem je podporovat zájem o rozvoj letiště
  Společné akce mohou být jen ku prospěchu věci. Třeba se dozvíte něco nového o letišti a Vaše přesvědčení, že bojujeme za správnou věc bude silnější. A toto přesně potřebujeme - motivované lidi, kteří věří ve světlou budoucnost letiště!
 • Pořádání a organizování otevřených akcí pro své členy a veřejnost, jejichž cílem je rozvoj sdružení
  Věříme, že osobní setkání se nikdy nemůže vyrovnat elektronické komunikaci. Jako moderní sdružení samozřejmě vymoženosti dnešní doby v podobě internetu, mobilních telefonů hojně využíváme, avšak konzultace a společné akce nás všech nejen posílí týmového ducha, ale jistě přispěje k posunu sdružení o kousek dále.
 • Konzultační a informační činnost
  Taky se ztrácíte ve fungování letiště? Chtěli byste si srovnat, jak jsou na tom v porovnání s tím „naším“ letiště v okolí? Rádi byste se zeptali, ale nevíte nebo neumíte formulovat svůj dotaz? Nebo byste rádi oslovili zástupce kraje nebo letiště přímo, kteří mají jeho správu pod palcem? Obraťte se na nás a my Vám v rámci našich možností nápomocni.
 • Vytváření ekonomické základny k dosahování a plnění cílů sdružení
  Samozřejmě, že výše uvedené něco stojí. Proto jsme rádi za každou finanční pomoc, dar, či člena. Ujišťujeme, že veškeré finance, které projdou sdružením jsou použity výhradně na jeho provoz a činnosti.
 • Sdružování osob se stejnými zájmy
  Kolik lidí chce pravidelněji létat z Mošnova? Kolika lidem není situace lhostejná? Poskytujeme přímou podporu a pomoc všem těm, které se situace nějakým způsobem dotýká. A věřte, že více lidí zvládne mnohonásobně více než jednotlivec.
 • Hájení zájmů členů sdružení
  Protože jsme se členy stali z nějakého důvodu, je dobré, abychom mohli naše společné zájmy hájit, propagovat a sdílet. Jako právnická osoba již máme o trochu více pravomocí v tom našem formálním světě, proto budeme společně v dosahování našich předsevzetí silnější!

Další cíle sdružení

 • Nabízet pomoc a spolupráci sdružení, s širokou veřejností, sdělovacími prostředky, významnými podnikatelskými subjekty kraje v oblasti průmyslu, obchodu, turistiky a dalších oborů s odpovědnými orgány vedení MSK a letiště Mošnov hledat a navrhovat řešení stávající tristní situace a rozvoje letiště i do budoucna.
 • Pomocí veřejných akcí, dotazníků, sdělovacích prostředků a dotazy u široké veřejnosti, podnikatelských subjektů v průmyslu, obchodu, cestovním ruchu regionu a ve spolupráci s vedením MSK i vedení letiště, zjišťovat a aktualizovat, nejžádanější a nejzajímavější destinace pro lety na/z letiště Ostrava Mošnov, pro rozvoj letiště a pomoci tak oživit jak provoz na letišti Ostrava, tak potažmo i v regionu obecně.
 • Definovat a publikovat, k čemu a jak má sloužit regionální veřejné letiště dotované z peněz daňových poplatníků a osvětlit tak veřejnosti, jaké může a má mít na takovéto letiště nároky.
 • Najít a pojmenovat závažné a hrubé chyby tehdejších i současných odpovědných orgánů kraje i letiště a „jejich leteckých odborníků“ a vyvodit důsledky, z těchto chyb a tím zamezit hrozící zmaření investic (ve výši cca 800 mil Kč), již realizovaných v minulosti a pomoci tak snížit, či odstranit narůstající skepsi a nedůvěru mezi veřejností a vedením MSK a letiště.
 • Pomoci ukončit takzvaný „developerský“ způsob rozvoje letiště, kdy jsou sice do letiště investovány prostředky a realizovány stavby, avšak bez přímé souvislosti a návaznosti na skutečné reálné potřeby rozvoje letiště a jeho provozu (Bezpečnostní centrum, železniční připojení apod.), kdy naopak investice do rozvoje leteckých linek nejsou žádné, nebo jen velmi omezené a to v době a situaci, kdy jsou pro rozvoj letiště i regionu zcela nezbytné.
 • Napomáhat nastolit ovzduší důvěry, spolupráce a kooperace mezi veřejností, uživateli a zájemci o služby letiště, jeho vedením a vedením MSK. Letiště musí změnit svoji dosud „zachmuřenou, nevlídnou a mnohdy až nerudnou a tajemnou“ tvář na novou tvář vlídnou, přátelskou, která nabízí bezpečný, rychlý a efektivní způsob dopravy do světa, ale také bezpečný domovský přístav pro obyvatele a návštěvníky regionu.
 • Napomáhat veřejnosti při dotazech na činnost letiště na MSK vedení letiště a na úřadech obecně, v souladu se zákonem č §106/1999 Sb.