×

Vyhledávání


Zadejte požadovaný výraz do vyhledávacího pole.

×

odkaz

Podpora a spolupráce

Pokud chcete podpořit spolek, jeho činnost, cíle a program, je nejlepší způsob stát se členem. Tím se stanete po vyplnění přihlášky, zaplacení členského příspěvku. Samozřejmě lze podpořit spolek přímým finančním darem. Chápeme, že dnes je čas velice drahá záležitost, na druhou stranu za každou formu pomoci Vám děkujeme a velice si ji vážíme.

Jestliže budete požadovat potvrzení o poskytnutí daru pro účely daňového odpočtu, do emailu prosím připište identifikaci Vaší platby, Vaše iniciály a emailovou adresu. Po připsání platby na účet spolku Vám potvrzení zašleme na uvedenou adresu.

Další možností, jak podporovat:

Pokud jste fyzická osoba, nechte si od nás vystavit doklad o poskytnutém daru (darovací smlouvu, při hotovostní platbě postačí pouze příjmový pokladní doklad). V darovací smlouvě nebo na příjmovém pokladním dokladu musí být vždy uveden účel, na který dar věnujete. Pokud jste fyzickou osobou bez identifikačního čísla, odevzdejte doklad o poskytnutém daru zaměstnavateli do 15. 2. následujícího roku, který je povinen zohlednit dar při zpracování vašeho ročního zúčtování daně. Fyzické osoby podnikatelé (živnostníci) zohlední doklad o daru při zpracování svého daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

Z hlediska sponzora jsou náklady na propagaci a reklamu daňově uznatelnými náklady a sponzor je může v plné výši zahrnout do základu daně. Na rozdíl od odčitatelné položky „dary“ tak sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši. Pokud je nezisková organizace plátcem DPH, musí „cena“ za reklamu obsahovat DPH (reklama je zdanitelným plněním).

Dobrovolnictví je svobodně zvolená činnost, konaná ve prospěch druhých bez nároku na odměnu. Dobrovolník dává část svého času, energie a schopností ve prospěch činnosti, která je časově i obsahově vymezena. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale často nedocenitelný dobrý pocit z pomoci ostatním, získává zkušenosti.

Můžete nás podpořit také sdílením odkazu na tento web pomocí níže uvedeného textu v rámečku (po kliknutí na něj se zkopíruje do schránky prohlížeče).

V případě jakýchkoliv dotazů nebo dalších informací, nás kontaktujte.