×

Vyhledávání


Zadejte požadovaný výraz do vyhledávacího pole.

×

odkaz

Členství ve spolku

Členství je založeno na principu svobodné volby, členem se může stát jak fyzická osoba starší 18 let, která je právně způsobilá, tak právnická osoba, mající zájem na plnění účelu spolku s tím, že tento účel bude sama aktivně podporovat a realizovat a zaváže se k plnění svých povinností vyplývajících jí z členství v souladu se stanovami. Pro vznik členství je nutno:

  1. Stáhnout přihlášku ke členství, úplně a pravdivě ji vyplnit. Nebo lze přihlášku vyplint online níže na této stránce.
  2. Přihláška k členství je ve fyzické formě, podává se Předsedovi spolku. Můžete tak učinit osobně, poštou, nebo třeba na členské schůzi. Úplně a pravdivě vyplněná přihláška k členství se podává Předsedovi spolku. Schvalování členství provádí Výkonný výbor průběžně, v co možná nejkratší době, o výsledku procesu informuje Výkonný výbor na nejbližší Členské schůzi, žadatele o vstup vyrozumí Předseda spolku emailovou zprávou uvedenou v přihlášce.
  3. Po udělení souhlasu Výkonného výboru s Vašim členstvím přihlášku podepíše Předseda spolku a vy nyní máte 15 dnů na zaplacení členského příspěvku na bankovní účet spolku. Lhůta pro zaplacení členského příspěvku začíná odesláním vyrozumění o přijetí či nepřijetí na Vaši emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Prosím, vždy se informujte o aktuální výši členského příspěvku. Aktuální výše členského příspěvku činí 200,- Kč.