×

Vyhledávání


Zadejte požadovaný výraz do vyhledávacího pole.

×

odkaz

O spolku Létejme z Ostravy, z.s.

Spolek Létejme z Ostravy, z.s. poskytuje zázemí lidem, kteří se aktivně zajímají o letiště Leoše Janáčka Ostrava. Cílem je být partnerem letiště, představovat a prezentovat názory „třetí osoby” v otázkách a plánech rozvoje, zejména pak trendech letecké dopravy. Jeho členy jsou lidé, kteří mají mnoho zkušeností, pohybují se delší dobu v leteckém světě a uvědomují si pozitivní dopad letecké dopravy v Moravskoslezském kraji.

Jsme neziskovou organizací, která byla založena na jaře roku 2011. Tehdejší kroky vedení letiště Leoše Janáčka v Ostravě se lidem, kteří se o tyto kroky a situaci zajímali, nezdály jako standardní a proto se rozhodli vytvořit právní subjekt, který bude mít větší váhu v jednání s představiteli kraje, letiště, úřady a v neposlední řadě také s odbornou veřejností.

Důvodem vzniku je dlouhodobá, neutěšená situace na tomto letišti, kdy ani přes výrazné investice do rozvoje letiště nedochází k nárůstu cestujících, ani linek. Šance na počátku tisíciletí, kterou toto letiště mělo, byla beze zbytku promarněna a umožnila tím dynamický rozvoj okolních, zejména blízkých polských letišť. Na straně jedné nesčetný počet proklamací, že přijde změna, na straně druhé rychlost zavádění nových linek na konkurenčních letištích. Nic z toho nedává jasnou a zřetelnou odpověď na to, kde je problém a proč je letiště Mošnov tam, kde je. Je také nutné si uvědomit, že Moravskoslezský kraj stále věnuje většinu svého úsilí do investic spojených s letištěm Ostrava - Mošnov, avšak jako bumerang se mu vrací strategie, kterou začala érou Evžena Tošenovského (a Pavolem Lukšou, jejím pokračovatelem) úporným směrováním letiště pro business klientelu stůj, co stůj. A v nadcházejících letech pokračovala výmluvami, proč to nejde z těch či oněch důvodů, přičemž se této taktiky drží doposud jak kraj co by vlastník letiště, tak vedení letiště samotné.


Hlavní cíle

Další cíle sdružení